world peace university dunya baris universitesi cyprus university 2

Shopping cart

shape
shape

Afrika Çalışmaları Araştırma Merkezi

  • Home
  • Afrika Çalışmaları Araştırma Merkezi
dunyabaris-universitesi-resmi-logo
DÜNYA BARIŞ ÜNİVERSİTESİ

Afrika Çalışmaları Araştırma Merkezi

Hakkımızda
DBU-AÇAM, Afrika’ya ilişkin bilimsel çalışmaları ilerletmeye, kıtanın siyasi gelişimi hakkında doğru bilgileri yaymaya ve Afrika’nın küresel topluluktaki önemli rolüne ilişkin farkındalığı artırmaya kendini adamıştır.

Vizyon
Vizyonumuz, Afrika hakkında araştırma, öğrenme ve öğretme konusunda bir mükemmeliyet merkezi olarak hizmet etmek, Afrika’nın ve onun küresel öneminin zengin ve incelikli bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktır.

Misyon
DBU-AÇAM olarak Afrika’ya ilişkin disiplinler arası çalışma ve araştırmaları teşvik etmeyi, Afrika deneyimlerinin ve Afrika kıtasının daha iyi anlaşılmasını ve takdir edilmesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Merkez, Afrika’nın tarihinin, siyasi gelişiminin, ekonomisinin ve kültürünün çeşitli yönlerini kapsayan eğitim programları sunmayı amaçlıyor. Aynı zamanda Afrika çalışmalarını küresel olarak ilerletmek için diğer alan araştırma merkezleri, üniversiteler, uluslararası merkezler ve Dünya Barış Üniversitesi bölümleriyle işbirliği yapmaya çalışmaktadır. Merkez, kapsamlı akademik çalışmalar sunarak ve kıta hakkındaki anlayışlarını derinleştirmek için ders dışı etkinliklere katılarak, Afrika çalışmaları ile ilgilenen her seviyedeki öğrencilere fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

Merkez Müdürü: Assist. Prof. Dr Anthony Eniayejuni
E-mail: anthony.eniayejuni@wpu.edu.tr

Ne Yapıyoruz:

Merkezin faaliyetleri şunlardır:

  • Akademik tartışmaları ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı akademik kurumlardan ortaklarla dersler, kolokyumlar, seminerler ve araştırma konferansları koordine etmek.
  • Çeşitli ve dinamik Afrika deneyimleri ve bunların bağlamları hakkındaki anlayışı derinleştirmek için disiplinlerarası araştırmayı, öğretmeyi ve öğrenmeyi desteklemek, Afrika ve onun küresel önemi hakkında kapsamlı bilgi birikimine katkıda bulunmak.
  • Beşeri bilimler, sosyal bilimler, doğa bilimleri ve sanat da dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki öğrencilere ve akademisyenlere, Afrika kültürü ve mirası hakkında titiz akademik çalışma ve araştırma yapma fırsatları sunmak. Merkez ayrıca Afrika ile ilgili ders dışı etkinlikleri de kolaylaştırıyor.
  • Afrika odaklı kültürel ve toplumsal faaliyetleri destekleyen araştırma projelerini başlatmak ve yönetmek, Afrika kültürünün ve mirasının korunmasına ve tanıtılmasına katkıda bulunmak.
  • Afrika’nın her düzeyde incelenmesini desteklemek, teşvik etmek, teşvik etmek ve savunmak. Bu, öğrenci araştırmaları için eğitim ve mentorluk programları sunmayı, ziyaretçi araştırmacılara ev sahipliği yapmayı ve doktora öğrencilerini ağırlamayı içerir.
  • Genel olarak merkez, Afrika’nın çeşitli yönlerinin ve küresel ölçekte öneminin anlaşılmasını geliştiren akademik keşif, araştırma ve katılım için bir platform sağlayarak Afrika çalışmaları için bir merkez olmayı hedefliyor.