world peace university dunya baris universitesi cyprus university 2

Shopping cart

shape
shape

Dünya Barış Gününde “Barış Paneli”

  • Home
  • Blog
  • Dünya Barış Gününde “Barış Paneli”

Dünya Barış Üniversitesi’ne bağlı Lefkoşa Barış Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen panel, Merkezin Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emine Eminel Sülün’ün açılış konuşması ile başladı.

Dünya Barış Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sağsan da panelde konuşma yaptı.

Sağsan, konuşmasında barış kavramının, dünyanın doğal kaynaklarının sömürüsüne karşı durmak, insan haklarını ve her insanın onurunu korumak ve savunmak, diyalog ve iş birliği gibi her zaman geçerliliğini koruyan araçlar kullanarak çözmek ve savaşın dehşeti içinde yaşayan milyonlarca insan için bir an evvel sürdürülebilir barışın tesis edilmesi için çaba gösterilmesi anlamı taşıdığını kaydetti.

Sağsan konuşmasını “dünyanın tüm kıtalarındaki çocukların bağışladıkları bozuk paralarla Japonya tarafından yaptırılan ve BM Merkezi’nde bulunan Barış Çanı’nın, Pile-Yiğitler yolu meselesinde BM için bozuk çaldığını ve çalmaya da devam ettiğini kaydetti. Sağsan, “Bu panel, söz konusu Çan’ın, üzerinde bozuk parası olan her bir Dünya çocuğunun kalbinin sızlamaması için anlamlı ve yerindedir.” şeklindeki açıklamasıyla konuşmasını noktaladı.

Panelde Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nur Köprülü Orta Doğu bağlamında barış ve normalleşme üzerine konuşurken aynı Üniversite’den Dr. Zehra Azizbeyli barış ve çevre üzerine bir bildiri sundu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. Dilek Latif barış eğitimi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gülay Umaner Duba federalizm ve barış üzerine konuşmalar yaptı.

Panelde Dünya Barış Üniversitesi’nden Lefkoşa Barış Araştırmaları Merkezi Başkanlığını da yürüten Yrd. Doç. Dr. Emine Eminel Sülün; temiz enerji geçişi, sürdürülebilir barış ve Kıbrıs üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Panel, Dünya Barış Üniversitesi Rektör yardımcılarından Doç. Dr. Direnç Kanol’un moderatörlüğünde soru-cevap kısmıyLa sona erdi.