world peace university dunya baris universitesi cyprus university 2

Shopping cart

shape
shape

DBU Turizm Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Merkezi

  • Home
  • DBU Turizm Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Merkezi
dunyabaris-universitesi-resmi-logo
DÜNYA BARIŞ ÜNİVERSİTESİ

DBU Turizm Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Merkezi

Hakkımızda:
DBU-TUGEM, turizm alanında bakanlık, yerel yönetim, üniversite, araştırma merkezi, vakıf ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren, yenilikçi projeler ve ortak çalışmalar için dinamik bir merkez olmayı amaçlamaktadır.

Misyon:
DBU-TUGEM olarak turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik projeleri araştırıp uygulayarak turizm bilinci oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefliyoruz. Merkez, Dünya Barış Üniversitesi ile işletmeler, kamu ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere turizm endüstrisindeki çeşitli paydaşlar arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. KKTC’de turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla üniversite içi ve üniversite dışı işbirliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon:
Merkezimizin vizyonu; bakanlıklar, yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası üniversiteler, araştırma merkezleri, vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla ortak proje ve çalışmaların yapıldığı bir merkez olmaktır. İşbirliği ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak için Avrupa Birliği ve TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ile ortaklıklar kurmayı amaçlamaktadır.

Merkez Müdürü: Assist. Prof. Dr Elif Şenyücel
E-mail: elif.senyucel@wpu.edu.tr

Ne Yapıyoruz:
Merkezin faaliyetleri şunlardır:

  • Turizm sektöründeki bireylere, üniversite personeline ve öğrencilere kişisel gelişim desteği ve mesleki eğitim olanakları sağlamak amacıyla kongre, panel, sempozyum, seminer, konferans ve kısa süreli kurslar düzenlemek.
  • Turizm sektörü ile ilgili güncel verileri toplamak ve paydaşların yararına yazılı, görsel ve işitsel materyaller üretmek. Buna araştırma raporları, yayınlar, sunumlar ve bilgilendirici materyaller dahildir.
  • Üniversite ile turizm işletmeleri arasındaki koordinasyonu kolaylaştırmak, ortaklık ve işbirliğini geliştirmek. Bu, sektör temsilcileriyle bağlantılar kurmayı, turizm işletmelerine ziyaretler düzenlemeyi ve turizm öğrencilerine staj olanakları sağlamayı içerir.
  • Üniversite araştırmacılarının fikri mülkiyet haklarını korumak, çalışmalarının ve yeniliklerinin korunmasını sağlamak. Bu, girişimciliğin teşvik edilmesini ve üniversite bilgilerinin turizmde uygulanmasını, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunulmasını içermektedir.
  • Üniversite-turizm iş birliği kapsamında araştırmayı, geliştirmeyi, yaratıcılığı ve üretkenliği teşvik eden bir ortam yaratmak. Bu, yenilikçi projelerin desteklenmesini, disiplinler arası işbirliğinin teşvik edilmesini ve turizmde sürekli iyileştirme ve ilerleme kültürünün teşvik edilmesini gerektirir.
  • Turizm sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler sunmak. Bu eğitimler çalışanların beceri ve yetkinliklerini geliştirerek sektörün genel profesyonelliğine ve başarısına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
  • Başarılı işbirliği örneklerini televizyon, gazete ve sosyal medya gibi çeşitli medya kanalları aracılığıyla kamuoyuna sergilemek. Bu, üniversite-sanayi işbirliğinin olumlu etkileri konusunda farkındalık yaratmak ve Merkezin turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik başarılarını ve katkılarını vurgulamak amacıyla yapılıyor.