world peace university dunya baris universitesi cyprus university 2

Shopping cart

shape
shape

Etik Kurul

dunyabaris-universitesi-resmi-logo
DÜNYA BARIŞ ÜNİVERSİTESİ

ETİK KURUL

Etik Kurul düzenli aralıklarla toplanarak başvuruları değerlendirir. Başvurulara en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir. İnsanlardan, hayvanlardan, bitkilerden ya da topraktan birincil veri toplayacak herkesin etik kurula başvurması gerekiyor.

Etik onay başvurusunda bulunmak için adayların aşağıdaki formu elektronik ortamda doldurarak etikkurul@wpu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuru formuna ilgili belgeleri (görüşme soruları, aydınlatılmış onam formu, bilgi formu vb.) eklemeyi unutmayınız. Başvuruyu gönderirken tüm belgeler tek bir PDF dosyasında birleştirilmelidir.