world peace university dunya baris universitesi cyprus university 2

Shopping cart

shape
shape

İşletme Yönetimi Doktora

  • Home
  • İşletme Yönetimi Doktora
dunyabaris-universitesi-resmi-logo
DÜNYA BARIŞ ÜNİVERSİTESİ

İşletme Yönetimi Doktora

Bu program, işletmelerin zihinsel ve operasyonel dönüşümlere hızla uyum sağlamasına yardımcı olmak için teorik bilgileri pratik uygulamalarla birleştiren içerikler sunar. Sonuç olarak, program mezunları şirketlerin çalışanları ve gelecekteki yöneticileri için İşletme Yönetiminin farklı yönlerine ilişkin derinlemesine bir anlayış kazanabilirler.
Günümüz iş dünyasının artan karmaşıklığı, farklı disiplinlerden bireylerin aynı organizasyon yapısı altında, ortak hedefler doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle İşletme Doktora (Doktora) programı, bireylerin İşletme Yönetiminin tüm fonksiyonlarını bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirmelerine ve bu yönleri faaliyet gösterdiği ekosistemdeki diğer dinamiklerle uyum içinde yönetme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Teknolojinin hızla ilerlemesi, işletmelerin rekabet ortamını genişletmiş ve özellikle üretim, dağıtım, pazarlama ve finans alanlarında entegre bilgiye sahip yönetsel yeteneklere olan talebi artırmıştır. Dolayısıyla İşletme Doktora (Doktora) programı, mezunlarına teknolojik gelişmeleri takip eden, öngörülü, uzun vadeli vizyona sahip, uzun vadeli vizyona sahip, yatırımcıların stratejik kararlarını dikkate alarak işletmeleri yönetebilecek bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Küresel ölçekte sürdürülebilir büyüme.