world peace university dunya baris universitesi cyprus university 2

Shopping cart

shape
shape

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

  • Home
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
dunyabaris-universitesi-resmi-logo
DÜNYA BARIŞ ÜNİVERSİTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programının bilimsel ve akademik araştırmalara ve bu alanda uzmanlığın geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Öğretim ve bilimsel araştırmanın üniversite eğitiminin ayrılmaz bir parçası olduğu ve birbirini tamamladığı dikkate alındığında, öğretim sürecinin kalitesinin artırılması ve akademik araştırma sürecinin genişletilip derinleştirilmesi amacıyla Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programının açılması gerekli görülmektedir. Ayrıca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programını yürütebilecek kapasitede öğretim üyelerinin varlığı ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki akademik kadromuzun çeşitliliği bu programın kurulmasındaki temel motivasyonları oluşturmaktadır. Önerilen Yüksek Lisans programının temel hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlaşmış ve/veya bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen insan kaynağı ihtiyacını karşılamak.
  • Mezunlarımız aracılığıyla KKTC’nin hem kamu hem de özel sektöründe siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki bilimsel araştırmalara ve nitelikli insan kaynağı portföyüne hem yerel hem de küresel anlamda katkıda bulunmak.
  • Üniversitemizde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki eğitim ve uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırmak ve bu doğrultuda çok boyutlu bilimsel araştırmalara katkıda bulunmak.

Program, “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı” adını alacak ve Dünya Barış Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülecek. Programın eğitim dili İngilizce olacaktır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, giderek küreselleşen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Dünyamızda meydana gelen hızlı değişim ve dönüşümler siyasetin (aktörler ve kurumların) yerel, bölgesel ve küresel düzeyde incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Programımız öncelikle siyasi olguların kapsamlı bir şekilde araştırılması ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Yüksek Lisans programımızın, gözünü akademik kariyere dikmiş adaylara ve kurum veya kuruluşlarda araştırmacı veya uzman olarak çalışmak isteyen adaylara hitap etmesi planlanmaktadır.