world peace university dunya baris universitesi cyprus university 2

Shopping cart

shape
shape

Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi

 • Home
 • Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi
dunyabaris-universitesi-resmi-logo
DÜNYA BARIŞ ÜNİVERSİTESİ

Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda
DBU-SEAM, becerilerinizi geliştirebileceğiniz yaşam boyu öğrenmeye adanmıştır. Yenilikçi eğitim programları ve araştırmalar aracılığıyla topluluğunuzda ve dünyada olumlu bir etki yaratmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Hızla değişen bir dünyada sosyal ilerlemeyi yönlendirmek için bireyleri güçlendiren lider bir mükemmeliyet merkezi olmayı hedefliyoruz. Bireylere, şirketlere ve kuruluşlara çeşitli kurslar ve atölye çalışmaları sunuyoruz.

Misyon:
DBU-SEAM, kapsayıcı ve erişilebilir eğitim fırsatları sağlamaya, ileri düzey araştırmaları ve disiplinler arası işbirliğini teşvik etmeye kendini adamıştır. Misyonumuz, hayatın her kesiminden bireylerin yaşam boyu öğrenmeye katılmalarını, becerilerini geliştirmelerini ve toplumsal gelişime katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Yenilikçi eğitim programları, titiz araştırmalar ve stratejik ortaklıklar aracılığıyla entelektüel gelişime ilham vermeyi, yetenekleri geliştirmeyi ve yerel ve küresel olarak olumlu bir etki yaratmayı hedefliyoruz.

Vizyon:
Hayat boyu öğrenme, araştırma ve disiplinler arası işbirliğinde lider bir mükemmeliyet merkezi haline gelmek, bireyleri sosyal ilerlemeyi teşvik etme ve hızla değişen bir dünyada başarılı olma konusunda güçlendirmek.

Merkez Müdürü: Assist. Prof. Dr Arzu Atan
E-mail: arzu.atan@wpu.edu.tr

Ne Yapıyoruz:

Merkezin faaliyetleri şunlardır:

 • Üniversitenin bilgi, teknoloji ve olanaklarını Üniversite adına bireylerin yararına sunmak ve bu süreçleri toplumun her kesimine katkı sağlayacak şekilde geliştirmek ve uygulamak;
 • Özel sektöre, kamu sektörüne ve sivil topluma yönelik çeşitli eğitim, kurs, seminer ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek ve koordine etmek;
 • Hayat boyu öğrenme hedefi çerçevesinde Üniversite adına eğitim-öğretim programları, kurslar, seminerler ve sertifika programlarını düzenlemek ve yönetmek;
 • Merkezin faaliyet konularıyla ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası eser/yayınların telif haklarını almak, basmak ve satmak;
 • Ulusal veya uluslararası çalıştay, seminer ve konferanslar düzenlemek;
 • Ulusal ve uluslararası projelerin hazırlanması ve bu projelerin planlama, yürütme ve koordinasyon süreçlerinin yönetilmesi;
 • Toplumun her kesimine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma ve çalışmalar yapmak, raporlarını hazırlamak ve yayınlamak;
 • Üniversitenin tüm uzmanlık alanlarında danışmanlık vermek veya almak;
 • Çeşitli sosyal ve akademik alanlarda kamu kurumları, kamu kuruluşları, yerli veya yabancı üniversiteler, diğer eğitim kurumları, belgelendirme kuruluşları ve danışmanlık firmaları ile işbirliği yapmak;
 • Üniversite bünyesinde kurulan diğer merkezlerin yönetim ve koordinasyonunu sağlamak.