world peace university dunya baris universitesi cyprus university 2

Shopping cart

shape
shape

Vizyon ve Misyon

 • Home
 • Vizyon ve Misyon
dunyabaris-universitesi-resmi-logo
DÜNYA BARIŞ ÜNİVERSİTESİ

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz
Beşinci nesil üniversite felsefesini temel alarak bilimin öneminin bilincindeyiz. Üniversite bunu gelişmiş eğitim ve teknolojik altyapısıyla sağlamayı hedeflemektedir. Üniversitemiz bilimsel yaratıcılığı, yenilikçiliği ve sosyal sorumluluğu ön planda tutarak kaliteli araştırma ve bilgiyi ülkemize, bölgemize ve dünyaya taşımak için huzurlu bir eğitim ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

Misyonumuz
*WPU, araştıran, soru soran, evrensel değerlere saygılı, kendisiyle, üniversitesiyle, ülkesiyle ve dünyayla barışık öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
*WPU çok kültürlülüğü ve çeşitliliği destekler ve küresel olarak hareket eder.
*WPU, kampüs içinde ve kampüs dışında bilginin oluşturulmasını, paylaşılmasını, yapılandırılmasını, kullanılmasını ve denetlenmesini sağlar.
*WPU uluslararasılaşmayı destekler ve kozmopolit bir şekilde hizmet verir.
*WPU, sunduğu çeşitli bilim olanakları ve tam donanımlı mezunlar sayesinde ülkenin ve bölgenin ekonomik, sosyal, politik, kültürel ve entelektüel gelişimine katkıda bulunmaktadır.
*WPU, çağdaş, yenilikçi, yaratıcı ve ileri teknolojik çözümlerle ülkelerin ve bölgenin yükseköğretimine değer katmayı amaçlamaktadır.

Motto
Üniversite huzurlu bir eğitim ortamı sağlar.
Altınbaş Holding bünyesinde Dünya Barış Üniversitesi kuruluyor. Genç, dinamik ve proaktif bir üniversitedir. Akademik personeli araştırma ve öğretim konusunda sağlam deneyime sahiptir. Beşinci nesil Üniversite felsefesini temsil eder. Öğrencilerini üstün teknolojik altyapıyla donatılmış akıllı bir kampüste yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitimde kalite, Dünya Barış Üniversitesi’nin önceliğidir ve bunu araştırma ve öğretimi dengeleyerek başarır.

Logo
Logoda dünya barışını temsil eden güvercin sembolü bulunmaktadır. Güvercinin kanatlarındaki her tüy, WPU ilkelerinden birini simgelemektedir. Dokuz köşeli yıldız güvercin kafasını, yıldızın her bir noktası ise beşinci nesil üniversite felsefesinin dokuz ilkesinden birini simgelemektedir. Logodaki yeşil çizgi çevre bilincini, sürdürülebilirliği ve yeşil adası Kıbrıs’ı temsil etmektedir.

 1. Şeffaflık
 2. Aktarılabilirlik
 3. Adalet
 4. Hesap verebilirlik
 5. Sorumluluk
 6. Eşitlik
 7. Çeviklik
 8. Glokalizasyon
 9. Barışçıl bir şekilde

BEŞİNCİ NESİL ÜNİVERSİTENİN DOKUZ ÖZELLİĞİ, LOGODAKİ DOKUZ KÖKLÜ YILDIZIN İÇİNDEKİ GÜVERCİN BAŞI TARAFINDAN TEMSİL EDİLMİŞTİR.

 1. Bilgiden bilgeliğe geçiş
 2. Stratejik ortaklarla büyüme
 3. Çekirdek bürokrasiler yerine ağ tabanlı üniversite
 4. Eğitim/geliştirmeden deutero öğrenme ortamına geçiş
 5. İşbirliği ve koordinasyonun ötesinde ortak uyum davranışı
 6. Prensip olarak sosyal sorumluluk
 7. Eğitimde Ar-Ge desteği
 8. İklim değişikliğine duyarlılık ve çevre bilinci oluşturmak
 9. Küreselleşme yerine glokalleşmeye odaklanmak

WPU, dünyanın her yerinden gelen öğrencileri altı Bölümünde ağırlamaya hazırdır:

 • İşletme
 • Uluslararası Konaklama ve Turizm
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Uluslararası ilişkiler
 • Mimarlık
 • Plastik Sanatlar