world peace university dunya baris universitesi cyprus university 2

Shopping cart

shape
shape

Barış Araştırmaları Merkezi

 • Home
 • Barış Araştırmaları Merkezi
dunyabaris-universitesi-resmi-logo
DÜNYA BARIŞ ÜNİVERSİTESİ

Barış Araştırmaları Merkezi

Hakkımızda
DBU-BAM’ın çalışmaları uluslararası, iç ve etnik gruplar arası çatışmaları ve şiddetin daha yaygın yapısal ve kültürel biçimlerini analiz etmeye odaklanmıştır.

Vizyon
Merkez, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Antropoloji, Sosyoloji, Ekonomi, Psikoloji, Beşeri Coğrafya, Eğitim Bilimi, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ve Sömürge Sonrası Çalışmalar alanlarındaki uzmanlıklardan yararlanan geniş bir disiplinlerarası yaklaşım benimseyecektir.

Misyon
BAM’ın misyonu araştırmayı kolaylaştırmak, şiddet ve çatışmaların nedenleri ve tırmanışına ilişkin bilgiyi yaymak ve bunların azaltılması ve barışçıl çözümü için gerekli koşulların belirlenmesidir.
Merkezi araştırma konuları şunları içerir:

 • Eyaletlerarası ve eyalet içi çatışmalar
 • Uluslararası örgütler, uluslararası hukuk ve demokratik yönetişim
 • Devlet dışı şiddet aktörlerinin çağdaş çatışmalardaki rolü
 • Radikalleşme, aşırıcılık ve siyasi şiddet
 • Çatışma sonrası barış inşası, yerel barış destek grupları ve devlet dışı toplumlararası arabulucular
 • Küreselleşme, uluslararası politik ekonomi ve savaş ekonomilerinin ortaya çıkışı
 • Barış gazeteciliği
 • Barış Eğitimi
 • Uzlaşma ve çatışma sonrası travma

Merkez Müdürü; Assist. Prof. Dr. Emine Eminel Sülün
E-mail: emine.sulun@wpu.edu.tr

Ne Yapıyoruz:

Merkezin faaliyetleri şunlardır:

 • Düzenli olarak paneller, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek.
 • Alanından genç araştırmacılara, özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından ve uluslararası kuruluşlardan katılımcılara yönelik eğitim seminerleri düzenlemek.
 • Lisansüstü öğrencilerine ve genç akademisyenlere ilgili alanlarda staj olanağı sağlamak.
 • Küresel politikanın güncel konularına ilişkin kısa raporlar hazırlamak.
 • Kıbrıs’ta ve dünya çapında benzer araştırma merkezleri ve enstitülerle işbirliği yapmak.
 • Projelerin hazırlanması ve yürütülmesi.