world peace university dunya baris universitesi cyprus university 2

Shopping cart

shape
shape

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA)

  • Home
  • İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA)
dunyabaris-universitesi-resmi-logo
DÜNYA BARIŞ ÜNİVERSİTESİ

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA)

İşletme Tezli Yüksek Lisans programı, öğrencilere finans, pazarlama, operasyonlar ve yönetim de dahil olmak üzere işletme ilkeleri hakkında kapsamlı bir anlayış sağlayacaktır. Ek olarak program, öğrencileri karmaşık etik ikilemlerle başa çıkmaları ve sorumlu iş liderleri olmaları için gerekli becerilerle donatarak etik ve sürdürülebilir iş uygulamalarının önemini vurgulayacaktır. Bu programın öğrencilere yalnızca derin bir iş anlayışı kazanma fırsatı sunmayacağına, aynı zamanda üniversitemize ve daha geniş anlamda topluluğa fayda sağlayarak büyüyen yerel ekonominin gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Hızla değişen küresel pazar, çok yönlü ve yetkin iş liderlerine olan talebin artmasına neden olmuş, dolayısıyla yüksek kaliteli tezli işletme programlarına olan ihtiyaç artmıştır. Üniversitemiz, öğrencilere günümüz iş dünyasında başarılı olmak için gerekli bilgi ve becerilerle donatılan sağlam ve titiz bir program sunarak bu talebi karşılamak için iyi bir konuma sahiptir. Bu programda öğrenciler Yönetim ve Organizasyonun yanı sıra Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama Yönetimi gibi çeşitli alanlarda uzmanlaşabilmektedir.

Bu programdan mezun olanlar hem kamu hem de özel sektörde geniş iş olanaklarına sahip olup, sahip oldukları iş deneyimleri yönetici pozisyonlarına daha kolay geçiş yapmalarına olanak sağlamaktadır. Üretim ve hizmet sektörlerinde yönetici olarak çalışabilirler. Ayrıca akademik kariyere devam etmek isteyenler için de sağlam bir temel oluşturulacak.