world peace university dunya baris universitesi cyprus university 2

Shopping cart

shape
shape

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora

  • Home
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora
dunyabaris-universitesi-resmi-logo
DÜNYA BARIŞ ÜNİVERSİTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Doktora Programının bilimsel ve akademik araştırmalara ve bu alanda uzman yetiştirilmesine önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Öğretim ve bilimsel araştırma, üniversite eğitiminin birbirini tamamlayan ayrılmaz unsurları olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle öğretim sürecinin kalitesinin artırılması ve akademik araştırma sürecinin genişletilip derinleştirilmesi amacıyla Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Doktora Programının kurulması gerekli görülmektedir. Ayrıca Fakültemiz bünyesinde Doktora Programını yürütebilecek kapasitede öğretim üyelerinin varlığı ve siyaset bilimi alanındaki akademik kadromuzun çeşitliliği programın açılmasındaki temel motivasyonlardan birini oluşturmaktadır.

Önerilen Doktora Programının temel amaçları aşağıdaki gibidir:

  • Öğrencilerimize bağımsız araştırma yapma, ampirik verilere dayalı bilimsel problemleri eleştirel bir şekilde analiz etme ve yeni argümanlar geliştirme için gerekli becerileri kazandırmak.
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) hem kamu hem de özel sektöründe siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki bilimsel araştırmalara ve mezunlarımız aracılığıyla hem yerel hem de küresel ölçekte nitelikli insan kaynağı havuzuna katkıda bulunmak.
  • Üniversitemizde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki eğitim ve uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırmak ve bu doğrultuda yürütülen bilimsel ve çok boyutlu araştırmalara katkıda bulunmak.

Program “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı” adını alacak ve Dünya Barış Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülecek. Programın eğitim dili İngilizce olacaktır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı, gelişen küreselleşen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Dünyamızda yaşanan hızlı değişim ve dönüşümler siyasetin (aktör ve kurumların) yerel, bölgesel ve küresel düzeyde incelenmesini gerektirmektedir. Program, yerel, uluslararası ve küresel siyasi olayların teorik ve ampirik bağlamlarını kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede doktora programımız, akademik kariyer yapmak isteyen adayların yanı sıra kurum veya kuruluşlarda araştırmacı veya uzman olarak görev yapmayı hedefleyen adaylara yönelik olarak planlanmıştır.